Expertarena

Tijdens een Expertarena gaan jij en je medewerkers in gesprek met experts uit verschillende disciplines. Het doel is om middels de dialoog inzicht te krijgen in relevante toekomstige ontwikkelingen in jouw sector en de samenleving als geheel. Deze gesprekken leiden tot een andere kijk op de kansen en gevaren die er in de nabije toekomst liggen voor jouw organisatie.

Icon Purple Terug naar Home