Disclaimer

Satori!-groep bv besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet zich er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Satori!-groep bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik maken ervan.

Auteursrecht

De volledige website is en blijft het exclusieve eigendom van Satori!-groep bv. Satori!-groep bv geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Satori!-groep bv verstrekt, worden opgenomen in de database van Satori!-groep bv. Deze gegevens worden door Satori!-groep bv gebruikt voor
administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van Satori!-groep bv valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Icon Purple Terug naar Home