The Roast

Tijdens The Roast wordt jouw organisatie scherp onder vuur genomen. Een panel van experts neemt de relevantie van een merk of zelfs de strategische houdbaarheid kritisch onder de loep. Buitenstaanders kunnen dingen bevragen die binnen de organisatie als volkomen logisch worden geacht, maar dat niet zijn. Hierdoor worden medewerkers bewust van hun vaste denkpatronen, om ze daarna te kunnen doorbreken. Vervolgens kan de organisatie de nieuwe inzichten gebruiken om klantbeloftes te formuleren, of ze kunnen worden meegenomen in de strategieontwikkeling.

Icon Purple Terug naar Home