Over Satori

Satori is een adviesbureau voor strategische vraagstukken. Onze klanten zien dat de wereld continu in beweging is en dat markten dynamisch zijn. Ze zien dat ze zich hieraan moeten aanpassen, maar weten nog niet hoe.

Satori gelooft in het bouwen van klantwaarde. Wat kun je betekenen voor je klanten? Wat zijn hun behoeftes en wensen, en hoe kun je daarin voorzien? Wat is de plek van jouw organisatie in de maatschappij? Alleen met die kennis kun je relevant zijn én blijven. Allen dan kun je van waarde zijn voor je klanten.

Marketing is niet de kunst te verkopen wat je maakt of levert. Het is de kunt te weten waar behoefte aan is, nu en in de toekomst. Daarom laten wij organisaties altijd eerst de belevingswereld van de klant (het zijn net mensen!) ontdekken.

We gebruiken hiervoor verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals sociologie en filosofie. We helpen organisaties om inzichten over de wereld om hen heen te verzamelen. We helpen om nieuwe kansen en ideeën te vertalen in een solide koers. Uiteraard helpen we die gekozen koers ook omzetten in daden.

Om je aan te kunnen passen aan de snel veranderende wereld is het essentieel om je klant te kennen. Echt kennen. Wij geloven in de kracht van de dialoog en in het menselijke perspectief op de problemen en kansen die er liggen. Wij laten je middels beproefde dialogische concepten in gesprek gaan met je klanten en stakeholders. Want pas als je weet wat er speelt in de samenleving en in de belevingswereld van je klanten kun je daar op inspelen.

Centraal in het proces van Satori staat de zoektocht naar het veranderende gedrag en de behoefte van je klanten. Kom die onderstroom op het spoor, vóórdat het de bovenstroom wordt. Wij leren die organisaties hun eigen ’trendwachters’ te zijn. Daarvoor hoef je geen visionair te zijn, maar het vergt wel moed om te willen luisteren. Satori helpt zoeken naar inzichten, niet naar antwoorden.

Of zoals Johan Cruijff zei: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’

Icon Purple Terug naar Home