Satori
25 september 2018 door Bert Flierman

‘Niets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment’, zei de filosoof Erasmus in de zestiende eeuw. En het is waar: ‘momentum’ is belangrijk. Want in een oogwenk kunnen kansen voorbij komen, gepakt worden of weer vervliegen. Ook wijsheid kan zo maar onaangekondigd bij je langskomen. Iedereen kent ze wel; van die momenten in het leven die als een flits tot je komen. Van die kraakheldere momenten waarop je – door een niet omschrijven samenloop van omstandigheden – alles ineens in het juiste verband ziet. Momenten die jou tot andere inzichten brengen. Soms: een bevrijdend nieuw perspectief omdat je mogelijkheden ziet die je niet zag, toen je nog in je oude denkkader zat.

In het zenboeddhisme, waar ik overigens helemaal niet een praktiserend aanhanger van ben, noemen ze dat een Satori; een moment van loskomen uit een gevestigd denkpatroon door een plotselinge flits van inzicht tijdens een leerproces. Dat wordt gezien als een belangrijke stap naar verlichting. Persoonlijk kwam ik de term ‘Satori’ voor het eerst tegen bij het lezen van het boek ‘Synchroniciteit – De innerlijke weg naar leiderschap’ van Joseph Jaworski. Deze Amerikaanse deskundige op het gebied van leiderschap pleit voor ‘aandacht’ en ‘verbinding’. “In het bedrijfsleven hebben we moeite met deze begrippen, maar als mens – en klanten zijn net mensen, toch?- verlangen we nergens anders naar”, zo stelt hij kernachtig.

Dat raakte mij. Omdat dit betekent dat alles begint bij oprechte belangstelling. Een boodschap die ik iedereen zou willen meegeven. Er zijn heel veel bedrijven die ergens diep van binnen wel voelen dat ze moeten veranderen. Ze voelen dat ze zaken anders moeten aanpakken, maar ze weten niet hoe. Het ontbreekt hun aan inzicht. Ik zou ze willen oproepen: ga in dialoog met je klant. Stel vragen! Maar: doe dat alleen wanneer je oprecht geïnteresseerd bent in de antwoorden en met die antwoorden aan de slag wilt gaan. Door dialoog kom je tot inzichten. En ik voorspel u dat die als een Satori – een onverwachte flits van helderheid – in je hoofd zullen komen.

Met klanten in gesprek gaan. Ja, dat kost tijd. Dat vergt een investering. Of dat het waard is, moet iedere ondernemer zelf bepalen. Ik sluit me graag aan bij de Amerikaanse dichter en schrijver Oliver Wendell Holmes (1809-1894), die zei: ‘Het inzicht van één ogenblik is soms evenveel waard als de ervaring van een heel leven.’

Bert Flierman

Icon Purple Terug naar Home